معنی و ترجمه کلمه gain به فارسی gain یعنی چه

gain


تحصيل منفعت کردن ،منفعت ،نفع ،بهره ،تقويت ،حصول ،صرفه ،استفاده ،افزايش ،بدست اوردن ،سود بردن ،فايده بردن ،پيدا کردن ،کسب کردن ،باز يافتن ،نائل شدن ،پيشرفتن ،بهبودى يافتن ،رسيدن ،زياد شدن
علوم مهندسى : بهره بردارى
کامپيوتر : تقويت< BR>الکترونيک : بهره
قانون ـ فقه : بدست اوردن
روانشناسى : افزوده
بازرگانى : نفع
ورزش : جلوبردن توپ
علوم هوايى : بهره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها