معنی و ترجمه کلمه gaingiving به فارسی gaingiving یعنی چه

gaingiving


)=misgiving(سوءتفاهم ،اشتباه ،مشتبه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها