معنی و ترجمه کلمه gaining به فارسی gaining یعنی چه

gaining


قانون ـ فقه : something to the ownership of anotherتمليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها