معنی و ترجمه کلمه gainlessness به فارسی gainlessness یعنی چه

gainlessness


بى منفعتى ،بى فايدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها