معنی و ترجمه کلمه gainsay به فارسی gainsay یعنی چه

gainsay


مخالفت ،انکار کردن ،رد کردن ،نقض کردن
قانون ـ فقه : رد کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها