معنی و ترجمه کلمه gal به فارسی gal یعنی چه

gal


(فيزيک )واحد شتاب برابر يک سانتى متر بر مجذور ثانيه ،دختر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها