معنی و ترجمه کلمه galah به فارسی galah یعنی چه

galah


طوطى کاکلى )cockatoo(استراليايى ،ساده لوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها