معنی و ترجمه کلمه galea به فارسی galea یعنی چه

galea


کلاه خود،(گ.ش -.ج.ش ).خودچه ،(طب )سردرد،صداع عام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها