معنی و ترجمه کلمه galenical به فارسی galenical یعنی چه

galenical


داروى گياهى ،دواى نباتى ،داروى جالينوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها