معنی و ترجمه کلمه gall wasp به فارسی gall wasp یعنی چه

gall wasp


(ج.ش ).حشره پرده بال مازو( از خانواده)cynipidae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها