معنی و ترجمه کلمه gall-bladder به فارسی gall-bladder یعنی چه

gall-bladder


زهره دان ،کيسه صفرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها