معنی و ترجمه کلمه gallbladder به فارسی gallbladder یعنی چه

gallbladder


(تش ).زهره دان ،کيسه صفرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها