معنی و ترجمه کلمه galley به فارسی galley یعنی چه

galley


کشتى پارويى يا بادبانى قرون وسطى ،(در چاپخانه )نمونه ستونى و صفحه بندى نشده مطالب چاپى ،رانکا،رامکا،(در کشتى )اشپزخانه
ورزش : اشپزخانه قايق
علوم نظامى : اشپزخانه کشتى
علوم دريايى : اشپزخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها