معنی و ترجمه کلمه gallicism به فارسی gallicism یعنی چه

gallicism


اصطلاحات و لغات ويژه فرانسوى ،فرانسوى مابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها