معنی و ترجمه کلمه gallicize به فارسی gallicize یعنی چه

gallicize


فرانسوى ماب کردن ،فرانسوى ماب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها