معنی و ترجمه کلمه gallinacean به فارسی gallinacean یعنی چه

gallinacean


(مرغى ) ازخانواده ماکيان ،(مرغ )دانه خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها