معنی و ترجمه کلمه gallinaceous به فارسی gallinaceous یعنی چه

gallinaceous


مربوط بماکيان ،وابسته به مرغان و پروندگان دانه خوار،ماکيانى ،دانه خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها