معنی و ترجمه کلمه gallinule به فارسی gallinule یعنی چه

gallinule


نوعى پرنده ابزى از خانواه ابچليک ها)Rallidae(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها