معنی و ترجمه کلمه gallipot به فارسی gallipot یعنی چه

gallipot


(طب )پياله کوچک مخصوص مرهم و دارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها