معنی و ترجمه کلمه gallmite به فارسی gallmite یعنی چه

gallmite


(ج.ش ).کرم مازو،نوعى کرم چهار پاى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها