معنی و ترجمه کلمه gallonage به فارسی gallonage یعنی چه

gallonage


ظرفيت چيزى بر حسب گالن ،تعداد گالنى که ظرفى گنجايش دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها