معنی و ترجمه کلمه gallopade به فارسی gallopade یعنی چه

gallopade


)gallop(چهارنعل روى ،چهار نعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها