معنی و ترجمه کلمه galloping به فارسی galloping یعنی چه

galloping


چهارنعل رونده ،سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها