معنی و ترجمه کلمه galloway به فارسی galloway یعنی چه

galloway


اسب مخصوص چهار نعل ،نوعى تاتوى اسکاتلندى از نژاد گالووى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها