معنی و ترجمه کلمه gallstone به فارسی gallstone یعنی چه

gallstone


سنگ زهره دان ،سنگ کيسه صفرا،سنگ مجارى صفراوى ،سنگ صفرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها