معنی و ترجمه کلمه gallvanized wire به فارسی gallvanized wire یعنی چه

gallvanized wire


عمران : سيم روکش دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها