معنی و ترجمه کلمه galton whistle به فارسی galton whistle یعنی چه

galton whistle


روانشناسى : سوت گالتن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها