معنی و ترجمه کلمه galvanic skin response (gsr) به فارسی galvanic skin response (gsr) یعنی چه

galvanic skin response (gsr)


پاسخ برقى پوست
روانشناسى : جى اس ار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها