معنی و ترجمه کلمه galvanic taste به فارسی galvanic taste یعنی چه

galvanic taste


الکترونيک : مزه گالوانيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها