معنی و ترجمه کلمه galvanism به فارسی galvanism یعنی چه

galvanism


جريان مستقيم برق ،الکتريسيته شيميايى ،معالج با جريان برق مستقيم ،تماس برق بابدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها