معنی و ترجمه کلمه galvanotropism به فارسی galvanotropism یعنی چه

galvanotropism


روانشناسى : برق گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها