معنی و ترجمه کلمه gambit به فارسی gambit یعنی چه

gambit


گامبى ،شروع بازى شطرنج ،از دست دادن يکى دو پياده در برابر تحصيل امتيازاتى ،بذله ،موضوع بحث
ورزش : قربانى پياده شطرنج در گشايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها