معنی و ترجمه کلمه game cock به فارسی game cock یعنی چه

game cock


ورزش : خروس جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها