معنی و ترجمه کلمه game plan به فارسی game plan یعنی چه

game plan


ورزش : استراتژى بازى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها