معنی و ترجمه کلمه gamma-ursa majoris به فارسی gamma-ursa majoris یعنی چه

gamma-ursa majoris


گاما - دب اکبر
نجوم : فخذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها