معنی و ترجمه کلمه gang capacitor به فارسی gang capacitor یعنی چه

gang capacitor


خازن واريابل( گردان)
علوم مهندسى : خازن واريابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها