معنی و ترجمه کلمه gang switch به فارسی gang switch یعنی چه

gang switch


علوم مهندسى : کليد گروهى
الکترونيک : کليد گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها