معنی و ترجمه کلمه gang tuning condenser به فارسی gang tuning condenser یعنی چه

gang tuning condenser


الکترونيک : خازن قطارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها