معنی و ترجمه کلمه ganger به فارسی ganger یعنی چه

ganger


مباشر،سر عمله ،مسافر پياده ،اسب تند رو
عمران : سرکارگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها