معنی و ترجمه کلمه gannet به فارسی gannet یعنی چه

gannet


غاز درياى شمالى ،نوعى مرغ ماهى خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها