معنی و ترجمه کلمه ganser syndrome به فارسی ganser syndrome یعنی چه

ganser syndrome


روانشناسى : نشانگان گانسر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها