معنی و ترجمه کلمه gantlope به فارسی gantlope یعنی چه

gantlope


gantelope(، )gauntletدستکش بلند،باند براى دست ،دعوت به مارزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها