معنی و ترجمه کلمه gantry type davit به فارسی gantry type davit یعنی چه

gantry type davit


علوم دريايى : - fixed davit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها