معنی و ترجمه کلمه gaol به فارسی gaol یعنی چه

gaol


)jail(زندان ،محبس
قانون ـ فقه : زندانى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها