معنی و ترجمه کلمه gap analysis به فارسی gap analysis یعنی چه

gap analysis


بازرگانى : تجزيه و تحليل فاصله بين پيش بينى و واقعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها