معنی و ترجمه کلمه gap frame press (c) به فارسی gap frame press (c) یعنی چه

gap frame press (c)


علوم مهندسى : پرس" سى " شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها