معنی و ترجمه کلمه gaping-stock به فارسی gaping-stock یعنی چه

gaping-stock


مايه حيرت ،چيزى که موجب خيره نگريستن گرد د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها