معنی و ترجمه کلمه garb به فارسی garb یعنی چه

garb


پوشاک ويژه ،کسوت ،ظاهر،جامه پوشانيدن به ،لباس پوشانيدن ،طرز رفتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها