معنی و ترجمه کلمه garble به فارسی garble یعنی چه

garble


بد نمايش دادن ،اشتباه در ارسال و دريافت پيام( از نظر تغيير صدا)،ضايعات ،فضولات ،تحريف کردن ،الک کردن
قانون ـ فقه : تحريف يا ناقص کردن
علوم نظامى : اشتباه در ارسال و دريافت پيام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها