معنی و ترجمه کلمه garde manger به فارسی garde manger یعنی چه

garde manger


سرد خانه اشپز خانه ،اشپز متصدى سرد خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها